45 kW,   380/660V,   1470ot./min.
převinutí statoru, oprava hřídele rotoru, výměna ložisek